Persbericht

PERSBERICHT

Appartementen in de Oostenburgervoorstraat 67/69 in gebruik en in restauratie.

Een groep van 7 gemotiveerde doorzetters heeft begin november de verkrottende appartementen op de Oostenburgervoorstraat 67/69 onder haar hoede genomen. Het gebouw was decennia lang verstoken van onderhoud: het dak was ernstig beschadigd en lekte; de junks poepten de kamers vol en veel ramen waren gebroken.

Leegstand doet ernstige schade aan een pand en aan de buurt. Het is met de woningnood en jarenlange wachtlijsten niet alleen egoïstisch om een pand leeg te laten staan, het zorgt ook voor ernstig verval van een gebouw.
De bewoners van de Oostenburgervoorstraat 67/69 hebben deze maand veel reparaties en schoonmaakwerk verricht. Terwijl het dak bij aankomst onder de scheuren zat, is het inmiddels waterdicht. Een heuse paddenstoelenplantage die zich hangend aan het plafond had geïnstalleerd is verwijderd. De schijtkamers waar nachtelijke bezoekers hun behoeften deden zijn schoon.

Sinds de laatste verkoop in ’71 is er geen onderhoud meer aan dit pand verricht. De nieuwe eigenaar kocht een stel goedkope sociale huurwoningen met de huurders er nog in, zonder huisbaas te willen zijn. In 2003 kreeg hij vergunningen om het pand te slopen en er nieuwbouw neer te zetten. Sindsdien zijn de toenmalige bewoners slachtoffer geworden van een scala aan ernstige pesterijen. Nadat in 2009 de laatste huurder was uitgekocht werd het pand dichtgetimmerd. Eind 2011 is er nog steeds niks gebeurd.

Hoewel de gemeente inziet dat dit soort situaties onwenselijk zijn, lijkt ze niet gemotiveerd of in de gelegenheid er iets aan te doen. Pas acht jaar na het verlenen van de vergunningen (in april 2011) stuurde de gemeente een waarschuwing: als er niet binnen een half jaar begonnen wordt, trekt de gemeente de verleende vergunning in. Die termijn is inmiddels al een poosje verlopen, maar ondanks het feit dat de werkzaamheden nog steeds worden uitgesteld, weigert de gemeente de vergunning in te trekken of anderzijds actie te ondernemen.

De Oostenburgervoorstraat is een mooi voorbeeld van hoe zo’n situatie tot stand komt, maar soortgelijke vervallende panden zijn op veel plekken in de stad te vinden. De gemeenten hebben met de kraak- en leegstandswet manieren gekregen om leegstand tegen te gaan. Deze methoden worden echter niet overal toegepast, waardoor het voor speculerende eigenaren sinds die wet alleen maar aantrekkelijker geworden is om gebouwen leeg te laten staan.

Eerste regen overleefd

We hebben vanavond de eerste regenbui over ons heen gekregen sinds we deze locatie betrokken! Gelukkig zijn de dakreparaties inmiddels ver genoeg om het water tegen te houden en doet de regen geen schade meer aan het gebouw.

Vóór de reparaties:

Ná de reparaties:

Er komt nog een extra laag op, maar we zitten in ieder geval vast droog!

Zaterdag klusdag

Zaterdag gooien we de deuren en gereedschapskisten open voor iedereen die zin heeft om te komen helpen met klussen, schoonmaken en opknappen. Er is al jaren geen onderhoud meer verricht, dus er is genoeg te doen voor iedereen :D

Pand aan de Oostenburgervoorstraat 67 + 69 Amsterdam bewoond.

Bekijk het filmpje van de actie!


Vanaf vandaag, 6 november, is het pand aan de Oostenburgervoorstraat 67 + 69 weer bewoond. Dit gebouw was van 2000 tot 2007 ook al gekraakt. Destijds zat er nog 1 huurder in, die na een scala van (ernstige) pesterijen is vertrokken (16 bekend bij de politie). Na jaren van leegstand en verkrotting is het pand in zwaar verval geraakt. Daarom hebben wij het initiatief genomen om er weer nieuw leven in te blazen. Vanwege de slechte staat van het gebouw zullen wij de komende tijd veel hulp nodig hebben om het weer bewoonbaar te maken, dus iedereen die wil komen helpen en/of kijken is van harte welkom!

Foto:

Foto:

Lees hier de buurtbrief en enkele foto’s

Aan de bewoners van de Oostenburgervoorstraat,

Beste buren,

Op deze prachtige zondag 6 november 2011 hebben wij de leegstaande woningen aan de Oostenburgervoorstraat 67-69 in gebruik genomen.

Deze appartementen zijn meer dan een decennium geleden gekraakt vanwege de destijds al lange leegstand. In diezelfde periode heeft ook een huurder een van de appartementen bewoond; maar desondanks heeft de eigenaar geen onderhoud aan het pand verricht.

Ook het komen en gaan van junkies, een schijnbaar onvermijdelijk gevolg van leegstaande gebouwen, hebben de staat van het gebouw geen goed gedaan.

We hebben een aantal weken geleden de gemeente al geattendeerd op de situatie, echter Mijnheer van Orsouw heeft aangegeven niet in de gelegenheid te zijn iets met dit object te doen.

Onze hoop is dat we door het in gebruik nemen, schoonmaken en opknappen van de woningen de situatie en de uitstraling van het pand in de buurt kunnen verbeteren, alsmede onszelf van woonruimte voorzien.

Helaas is het gebouw op dit moment in een te slechte staat om u met fatsoen uit te nodigen, maar wij rekenen er op vanaf volgende week de koffie en thee voor u klaar te hebben staan.
Voor meer informatie zijn we te bereiken via 0631075743.

Met vriendelijke groet,

De bewoners van de Oostenburgervoorstraat 67-69

Foto: